Contacte con FarmaciaFrancesa
Protecció davant els raigs solars

Horaris i guàrdies
On som
La nostra història
Avís legal

La Farmàcia/Avís legal Imprimir

                                                               
Farmàcia Selva
 - Pláça Santa Creu s/n Alp (Girona)
                                                                        
Mitjançant aquest AVíS LEGAL es pretén regular l´accés i ús, i en general, la relació entre aquest WEB propietat de Farmàcia Selva accessible a l´adreça d´Internet www.farmaciadalp.cat   i els usuaris del WEBSITE (a partir d´ara usuaris).

S´exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la captació i ús per part de tercers COL·LABORADORS de les informacions, publicitat, i opinions facilitades pels usuaris en aquest WEB.

En qualsevol cas Farmàcia Selva no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges enllaçats des d´aquest WEB Site que no depenguin directament del WEB i que no siguin gestionats directament per Farmàcia Selva.

Farmàcia Selva podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en aquest WEB, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això vegi la llum, ni doni peu, en cap reclamació o indemnització, ni impliqui algun reconeixement de responsabilitat.

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen aquest WEB i difosos a través d´aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titular de Farmàcia Selva o ostenta els drets d´explotació d´aquests a través d´acords amb tercers.

Queda prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEB o d´algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigida al públic sense permís exprés de Farmàcia Selva.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest WEB estan protegits per la legislació vigent sobre això.